Multichannel Marketing Expertclass

De Multichannel Marketing Expertclass is erop gericht om in zes lesdagen alle aspecten van effectieve inzet van multichannel marketing in farma en medical devices te behandelen. In de leergang worden de laatste trends en ontwikkelingen behandeld, cases van buiten farma en wat wij daarvan kunnen leren, en best practices van binnen farma. Deelnemers passen per module vervolgens de opgedane inzichten toe op de eigen case. Doel van de leergang is dat deelnemers aan het einde van de leergang ​een eigen case hebben uitgewerkt en klaargemaakt voor uitvoering binnen de eigen organisatie. 

​De Multichannel Marketing Expertclass ​heeft de volgende leerdoelen:

 • ​Deelnemers hebben ​inzicht in de laatste trends & ontwikkelingen op het gebied van Multichannel Marketing zowel buiten als binnen farma & medical devices
 • ​Deelnemers zijn op de hoogte van de laatste inzichten in de domeinen binnen Multichannel Marketing: Customer, Content, Channels, Campaigns & Capabilities en specifiek wat daarvan in farma is toe te passen en welke best practices er zijn in Nederland en Belgie
 • ​Deelnemers hebben de inzichten kunnen vertalen naar de eigen case en een plan ontwikkeld die uitvoerbaar ​is binnen de eigen organisatie
 • ​Deelnemers hebben geleerd wat erbij komt kijken om andere mensen binnen de organisatie mee te nemen in de digitale transformatie, inclusief management
 • Deelnemers hebben de bagage meegekregen om binnen de eigen organisatie als voortrekker van multichannel marketing en de digitale transformatie te fungeren

Locatie: ​​Hotel ​Postillion Utrecht Bunnik. Baan van Fectio 1, 3981 HZ Bunnik
Duur: ​4 dagen + coaching sessie. Tijden: 09.30 uur - 16.30 uur
Data 20​20: ​dinsdag ​​​3/3​, d​i ​17/​3, d​i ​​31/​3, d​i ​14/​4. Coaching sessie op afspraak.
Investering: € ​​3.​4​95,- ex btw inclusief locatie, catering, boekenpakket, online leeromgeving, certificaat en individuele coaching sessie.

Het 6C model voor Multichannel Marketing - basis voor de leergang

De Multichannel Marketing Expertclass is ingericht rondom het 6C model voor multichannel marketing; Check, Customer, Content, Channels, Campaigns, Capabilities. 

Dag 1: Introductie & 'Check'

De Multichannel Marketing ExpertClass start met een inspirerende kick-off sessie. Naast het elkaar leren kennen van de deelnemers en de kerndocenten, wordt een overzicht gegeven van de leergang, leerdoelen en verwacht rendement van de opleiding. De laatste trends & ontwikkelingen op het gebied van marketing binnen de zorg worden doorgenomen en multichannel, crosschannel en omni-channel best practices worden behandeld. Het 6 C model voor Multichannel Marketing wordt toegelicht en geplaatst binnen de Visie, Missie en Strategie van de organisatie in de farmaceutische & medical devices sector. In de middag wordt gekeken naar de 'Check' van het model; de analyse fase waar we eerst goed gaan kijken naar dat wat we al weten, nog moeten leren en wat de IWIK's (I Wish I Knew) zijn. Elke deelnemer gaat dat vervolgens vertalen naar de eigen case en ook bepalen waar nog onderzoek en nadere analyse nodig is.

Leerdoelen

 • Men heeft inzicht in de laatste trends & ontwikkelingen die van invloed zijn op multichannel marketing, binnen en buiten Farma
 • Men kan multichannel marketing plaatsen binnen visie, missie en strategie van de onderneming
 • Men kent & begrijpt de stappen in multichannel marketing strategieontwikkeling en heeft een overzicht van principes & succesfactoren binnen multichannel marketing
 • play
  Men heeft inzicht in welke informatie en analyse nodig is om succevol het eigen multichannel marketing plan te ontwikkelen

Dag 2: 'Customer'

Als tweede onderdeel van de Multichannel Marketing Expertclass wordt ingegaan op de ‘Customer’. Zonder gedegen inzicht in behoeften, voorkeuren en gedrag van de klant (primair de zorgprofessional), is er geen mogelijkheid tot multichannel marketing. De klantinzichten vormen ook de basis voor de vervolgonderdelen, namelijk ‘Content’ en ‘Channels’. Juist binnen Farma is het denken vanuit de echte behoeften van de zorgprofessional achtergebleven. Het succes van multichannel marketing wordt bepaald door het zorgen voor ‘engagement’ en binding met die zorgprofessional. Dat vraagt om een andere manier van denken, gedegen kennis van klantprofielen en het kunnen maken van keuzes voor te binden klantgroepen. Daarbij dient anno nu juist ook naar de patiënt en welke ‘engagement moments’ die heeft met de verschillende personen en afdelingen tijdens de eigen zorg ‘journey’.

Leerdoelen

 • Men kent de trends en ontwikkelingen van klantcentrische marketing
 • Men begrijpt het belang van diepgaande klantenkennis
 • Men weet welke klantinzichten belangrijk zijn voor de eigen multichannel marketing
 • play
  Men heeft kennis en inzicht van zorgverlener profilering en beschikbare informatie
 • play
  Men is in staat om gefundeerde keuzes te maken over primaire klanten groepen
 • play
  Men kan een Customer Journey opzetten en uitvoeren
 • play
  Men heeft voor de eigen case een doorvertaling kunnen maken

Dag 3: 'Content'

Als derde lesdag in de Multichannel Marketing Expertclass wordt ingegaan op de ‘Content’. Na het wie (de customer) raken we met ‘Content’ het waarmee: welke content werkt voor welke klantgroepen; hoe zorg je voor een gedifferentieerde content aanpak. Maar vooral: hoe zorg je dat content niet meer vanuit een corporate ‘push’ plaatsvindt maar dat content zorgt voor activatie van en engagement met zorgverleners (en patiënten). Hoe raak je bij artsen en verpleegkundigen de juiste (gevoelige) snaar en hoe past de content in je communicatie huis. Het zijn onderwerpen die cruciaal zijn voor een succesvolle multichannel marketing aanpak binnen Farma. Waarbij het startpunt, uitgangspunt en absolute voorwaarde is dat de behoeften en wensen van de zorgverlener centraal staan.

Leerdoelen

 • Men kent de voornaamste trends in content marketing, binnen en buiten Farma
 • Men begrijpt de succesfactoren van goede content marketing campagnes
 • Men heeft inzicht hoe content op klantengroepen te differentiëren en te passen binnen een multichannel campagne
 • play
  Men kan een andere aanpak van content marketing plaatsen binnen de eigen organisatorische voorwaarden en beperkingen
 • play
  Men weet hoe de effectiviteit van content marketing te meten en bij te sturen
 • play
  Men heeft voor de eigen case een doorvertaling kunnen maken

Dag 4: 'Channels'

Na het wie (de customer) en het waarmee (de content) komt het hoe: via welke directe en indirecte kanalen gaan we gesegmenteerde doelgroepen met gedifferentieerde content bereiken, boeien en binden? Daartoe is het belangrijk om naar het medialandschap te kijken, de kenmerken van alle mogelijke kanalen te kennen, welke kanalen geschikt zijn om contact te maken met de klant, te bepalen welke kanalen geschikt zijn voor bepaalde content en hoe de effectiviteit van elk kanaal beoordeeld kan worden. Dit schept de blauwdruk voor de juiste, geïntegreerde, inzet van de kanalenmix van zowel campagnematige als continue kanalen.

Leerdoelen

 • Men kent de voornaamste trends in het medialandschap
 • Men kent de kenmerken van directe en indirecte kanalen
 • Men kent de kenmerken van paid, owned en earned media
 • play
  Men weet kanalen te koppelen aan hun doel om doelgroepen te bereiken, te boeien en/of te binden
 • play
  Men weet hoe de effectiviteit van kanalen beoordeeld kan worden
 • play
  Men kan doelen stellen aan de inschakeling van directe en indirecte kanalen
 • play
  Men kan op strategisch niveau denken over de inzet van directe en indirecte kanalen
 • play
  Men kan een kanalenmix in ruwe vorm ontwikkelen
 • play
  Men heeft voor de eigen case een doorvertaling kunnen maken

Dag 5: 'Campaigns'

Na de juiste klant (customer), de juiste boodschap (content) en het juiste kanaal (channel) is het juiste moment (campaigns) de vierde schakel in effectief multichannel management. Campagnemanagement binnen multichannelmanagement lijkt op het opstellen van een spoorboekje per klant. Wanneer stapt iemand op? Welk perron en 1e of 2e klas? Stapt hij over en zo ja, hoe zorgen we dat goed gaat? Hoe houden we iemand op het juiste spoor? En hoe zorgen we dat hij onze trein de volgende keer weer pakt? Deze lesdag geeft inzicht in het zelfstandig kunnen ontwikkelen en uitrollen van spoorboekjes vanuit het principe dat elke klant zijn individuele contactstrategie behoeft. Daarbij gaat zowel over de campagnematige, en dus tijdelijke, inzet van kanalen als om de continue inzet daarvan. Bij de keuzes hierin spelen bereiken, boeien en binden, zoals behandeld op lesdag 4, een belangrijke rol. Langs vooropgestelde doelen en KPI’s zodat de voortgang gemonitored en de effectiviteit beoordeeld kan worden.

Leerdoelen

 • Men kent de kenmerken van zowel de campagnematige als continue inzet van (in)directe kanalen
 • Men kent de mogelijke doelstellingen zoals awareness, merkbekendheid, message recall en response van campagnes en weet hoe die te meten zijn
 • Men kent de stappen van het campagnemanagement proces
 • play
  Men kan vooropgestelde doelen bepalen bij campagnevoering
 • play
  Men kan vooropgestelde doelen bepalen bij de inschakeling van continue kanalen
 • play
  Men kan een campagnestrategie opstellen en uitvoeren
 • play
  Men kan een campagneplan opstellen en uitvoeren
 • play
  Men kan een campagne monitoren, beoordelen en zonodig bijsturen
 • play
  Men heeft voor de eigen campagne(s) een doorvertaling kunnen maken en een eigen plan (in blauwdruk) ontwikkeld

Dag 6: 'Capabilities'

Als zesde onderdeel van de Multichannel Marketing Caroussel wordt ingegaan op de ‘Capabilities’. In deze sessie wordt vooral ingegaan op het meten, rapporteren en bijsturen van campagnes; het ‘dashboarden’. Met als doel de campagnes verder te kunnen optimaliseren. In feite begint de Multichannel Marketing caroussel na het meten weer van voren af aan in een betere versie op basis van de learnings die zijn opgedaan. De tools & technieken worden besproken en best practices gegeven. In de tweede helft van deze workshop gaan de deelnemers zelf individueel aan de slag met het invullen van een eigen campagne. Daarbij wordt de basis gelegd voor het plan dat in de individuele coachingsessie wordt besproken. De middag en daarmee het plenaire deel van de leergang wordt afgesloten met een caroussel van experts op verschillend MCM gebied binnen Farma waarmee de laatste vragen en concrete eigen issues kunnen worden behandeld.

Leerdoelen

 • Men kent de tools & technieken om te kunnen meten, rapporteren en bijsturen
 • Men kent de principes van dashboarding en wat ermee bereikt kan worden
 • Men is in staat om de ROI van een campagne te bepalen en te rapporteren
 • play
  Men heeft inzicht in hoe conversie geoptimaliseerd kan worden
 • play
  Men heeft zicht op de verschillende technische mogelijkheden en implicaties
 • play
  Men heeft inzicht in de wijze waarop intern MCM multidisciplinair kan worden georganiseerd
 • play
  Men heeft antwoord gekregen op de laatste eigen 'issues' voor implementatie van het eigen plan binnen de eigen organisatie
>